Magisk eld

Magisk eld

Written by Barbara Cartland

Collection

Location

England

Period

1880

Genre

Dashing Dukes

Heroine

Atalanta

Published

21 April 2016

Uppfostrad av sin faster och farbror lever den vackra Alida i skuggan av skammen som hennes högt älskade far drog över familjen när han gifte sig med hennes mor. Modern var ballerina vilket är likvärdigt med prostitution i Alidas förmyndares ögon. De ser det som sitt ansvar att straffa henne för hennes föräldrars synder, och det värsta är att de förbjuder henne att gifta sig eftersom hon bär sin mors dåliga blod. Men hennes hopp väcks till liv när hon får följa med sin kusin Mary på en resa till Ryssland, för att träffa Marys tilltänkta make. Där förälskar Alida sig i prins Volotarski, som hon vet att hon älskar förgäves eftersom det är mannen hennes kusin ska gifta sig med. Dessutom har Mary andra planer för Alida.

Read more

PURCHASE FROM OUR RETAIL PARTNERS

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.

Book Challenge 2024

Join our book challenge and read two hand picked books per month.

Get involved