I dronningens ærinde

I dronningens ærinde

Written by Barbara Cartland

Collection

Location

Period

Genre

Heroine

Published

31 October 2018

Unge Andora Bland ved, når hun tiltræder sin tjeneste som hofdame hos Dronning Elizabeth I, at overgangen fra livet på faderens gods til hoffet med dets pragtudfoldelse, sanselige og skinsygemættede atmosfære vil blive overvældende. Men troskyldig, frygtløs og stolt, som hun er, ønsker hun kun at tjene dronningen efter bedste evne. Da dronningen pålægger hende at løse en endnu sværere opgave, tager hun også denne byrde på sine skuldre uden tanke for det væv af intriger, hun dermed bliver indviklet i og for de farer, der truer fra en kant, hvor hun mindst ventede det. Og dagen kommer, hvor afgrunden åbner sig for hendes fødder…

Read more

PURCHASE FROM OUR RETAIL PARTNERS

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.

Book Challenge 2024

Join our book challenge and read two hand picked books per month.

Get involved